உலக செய்திகள் | விளையாட்டு | வேலைவாய்ப்புகள்

CRICKET SCORES
Only ODI, Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
Aus
222/6
40.2 Ov
Ire
157/10
23.4 Ov
Australia won by 23 runs (Duckworth/Lewis method)
  • FilmiBeat
  • BoldSky
  • DriveSpark
  • GizBot
  • GoodReturns
  • NativePlanet
  • CareerIndia
  • ClickIn