உலக செய்திகள் | விளையாட்டு | வேலைவாய்ப்புகள்

CRICKET SCORES
2nd Test , Shere Bangla National Stadium, Mirpur
Pakistan: 323 / 3, 90 Overs
  • FilmiBeat
  • BoldSky
  • DriveSpark
  • GizBot
  • GoodReturns
  • NativePlanet
  • CareerIndia
  • ClickIn