பொறுத்தது போதும்...

உங்களது ரேட்டிங்:
Share this on your social network:
   Facebook Twitter Google+ Comments Mail

-அனாமிகா பிரித்திமா
 
தினமும்...
கவிதைகளை...
பிரசவிக்கிறேன்...
வேதனையோடு...
உங்கள்  நினைவாய்…

குழந்தையை ...
பொத்தி பொத்தி ...
வைத்தேன்...
வளர்த்தேன்…

என் இதயத்தில்...
இன்று வரை…

பொறுத்தது போதும் ...
தவழ விடுகிறேன்…
எல்லாவற்றையும்  …

அதையேனும் எடுத்து...
வளர்த்து விடுங்கள்...

நான்...
அணைந்து போகும் ...
முன்பு...
என் நினைவாய்…

-அனாமிகா பிரித்திமா (anamikapritima@yahoo.com)

Write a Comment
Please Wait while comments are loading...
2016 Tamil Nadu Election

Videos