இந்த வாரத்தின் டாப் செய்திகள்
ஆற்றங்கரையில் காருக்குள் 'குண்டக்க மண்டக்க'.. வேகம் தாங்காமல் கார் ஆற்றில் கவிழ்ந்து பெண் பலி!
இந்த வார பரபரப்பு