பிப்ரவரி 23ல் நடந்த வரலாற்று சிறப்பு நிகழ்வுகள் ஒரு பார்வை!


சென்னை: வரலாற்றின் பக்கங்களைப் புரட்டினால் ஆச்சர்யமூட்டும் கண்டுபிடிப்புகளும், அதிர்ச்சியூட்டும் பல சம்பவங்களும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நிறைந்திருக்கும். அப்படியாக, பிப்ரவர் 23, 2019ல் இருக்கும் நாம், இதே நாளில் உலகம் தோன்றியது முதல் என்னென்ன முக்கிய நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளது எனத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  • 1886 - முதலாவது செயற்கை அலுமினியத்தை சார்லஸ் மார்ட்டின் ஹால் உருவாக்கினார்.
  • 1905 - ரோட்டரி சங்கம் சிகாகோவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
  • 1941 - புளூட்டோனியம் முதற்தடவையாக உருவாக்கப்பட்டுப் பிரித்தெடுக்கப்பட்டது.
  • 1954 - போலியோவிற்கு எதிரான சால்க் தடுப்பு மருந்து ஏற்றும் திட்டம் பிட்ஸ்பர்க், பென்சில்வேனியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

Read more about: சென்னை

Have a great day!
Read more...

English Summary

The first mass inoculation of children against polio with the Salk vaccine begins in Pittsburgh on this day in the year 1954.