ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் - போரூர் அருகில், சென்னை @ ரூ.61 லட்சம்* முதல்