Tamil nadu MPs with Criminal Records
Sl. NoConstituency NameCandidate NameParty Criminal Cases
1ARAKKONAMHari GAIADMK4
2ARANIV.ElumalaiAIADMK0
3CHENNAI CENTRALS.R. VijayakumarAIADMK0
4CHENNAI NORTHVenkatesh Babu .T.GAIADMK0
5CHENNAI SOUTHDr. J. JayavardhanAIADMK0