வெள்ளித்திரையில் தேச பக்தி

ஸ்லோகன் குவிஸ்/போட்டி
சுதந்திர தின ஸ்லோகன் குவிஸ் போட்டியில் கலந்து கொள்ளுங்கள், உங்களது பெயர் ஒன்இந்தியாவின் சமூக வலைதளங்களில் இடம் பெறும்.:
1/5