முகப்பு
 » 
லோக்சபா தேர்தல் 2019
 » 
புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்கை

தேர்தல் ஆய்வு மையம்

ஒவ்வொரு தொகுதி, ஒவ்வொரு வேட்பாளர் குறித்த முழுமையான விவரங்கள், வெற்றி வாய்ப்புகள், நாட்டின் அரசியல் நெருக்கடிகள், அரசியல் சூழல்கள் குறித்த போதிய செய்திகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகளை உங்களுக்கு வழங்கவுள்ளது ஒன்இந்தியா இணையதளத்தின் தேர்தல் ஆய்வு மையம். வேட்பாளர்களின் பெயர் விவரங்களை மட்டும் வெளியிடாமல் தொகுதியில் அக்கட்சியின் பலம், பலவீனம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆராய்ந்து உரிய புள்ளி விவரங்களுடன் வழங்கவுள்ளோம். மேலும், உங்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை நீங்களே எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

விட்ஜெட்டை எம்பெட் செய்ய    
Copy Code
 

ஆய்வு, புள்ளி விவரங்கள்

வ.எண் மாநிலம் தொகுதி பெயர்
1 அந்தமான் & நிக்கோபர் தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள்
2 ஆந்திர பிரதேசம் அமலாபுரம்
3 ஆந்திர பிரதேசம் அனகாபள்ளி
4 ஆந்திர பிரதேசம் ஆனந்தபூர்
5 ஆந்திர பிரதேசம் அருகு
6 ஆந்திர பிரதேசம் பாபட்லா
7 ஆந்திர பிரதேசம் சித்தூர்
8 ஆந்திர பிரதேசம் இலுரு
9 ஆந்திர பிரதேசம் குண்டூர்
10 ஆந்திர பிரதேசம் இந்துப்பூர்
11 ஆந்திர பிரதேசம் கடப்பா
12 ஆந்திர பிரதேசம் காக்கிநாடா
13 ஆந்திர பிரதேசம் குர்னூல்
14 ஆந்திர பிரதேசம் மச்சிலிப்பட்டினம்
15 ஆந்திர பிரதேசம் நந்தியால்
16 ஆந்திர பிரதேசம் நரசராவ்பெட்
17 ஆந்திர பிரதேசம் நர்சாபுரம்
18 ஆந்திர பிரதேசம் நெல்லூர்
19 ஆந்திர பிரதேசம் ஓங்கோல்
20 ஆந்திர பிரதேசம் ராஜமுந்திரி
21 ஆந்திர பிரதேசம் ராஜம்பேட்
22 ஆந்திர பிரதேசம் ஸ்ரீகாகுளம்
23 ஆந்திர பிரதேசம் திருப்பதி
24 ஆந்திர பிரதேசம் விஜயவாடா
25 ஆந்திர பிரதேசம் விசாகப்பட்டினம்
26 ஆந்திர பிரதேசம் விழியாநகரம்
27 அருணாச்சலப் பிரதேசம் கிழக்கு அருணாச்சல்
28 அருணாச்சலப் பிரதேசம் மேற்கு அருணாச்சல்
29 அசாம் அட்டானமஸ் மாவட்டம்
30 அசாம் பார்பேட்டா
31 அசாம் டுப்ரி
32 அசாம் டிப்ருகார்க்
33 அசாம் கௌகாத்தி
34 அசாம் ஜோரட்
35 அசாம் கலியபோர்
36 அசாம் கரீம்கன்ஞ்
37 அசாம் கோக்ராஜ்ஹர்
38 அசாம் லக்கிம்பூர்
39 அசாம் மங்கள்டோய்
40 அசாம் நவ்காங்க்
41 அசாம் சில்சார்
42 அசாம் தேஷ்பூர்
43 பீகார் அராரியா
44 பீகார் அர்ரா
45 பீகார் அவுரங்காபாத்
46 பீகார் பாங்கா
47 பீகார் பெகுசாரய்
48 பீகார் பகல்பூர்
49 பீகார் புஷார்
50 பீகார் டர்பாங்கா
51 பீகார் கயா
52 பீகார் கோபால்கஞ்ச்
53 பீகார் ஹாஜிபூர்
54 பீகார் ஜஹனாபாத்
55 பீகார் ஜமூய்
56 பீகார் ஜாஜார்பூர்
57 பீகார் காராகட்
58 பீகார் கடிஹார்
59 பீகார் கஹாரியா
60 பீகார் கிஷன்கஞ்ச்
61 பீகார் மதிபுரா
62 பீகார் மதுபானி
63 பீகார் மகாராஜ்கஞ்ச்
64 பீகார் முங்கர்
65 பீகார் முஸாஃபர்பூர்
66 பீகார் நலந்தா
67 பீகார் நவாடா
68 பீகார் பாஸ்சிம் சாம்பரன்
69 பீகார் பாடலிபுத்ரா
70 பீகார் பாட்னா சாகிப்
71 பீகார் பூர்னியா
72 பீகார் பூர்வி சாம்பரன்
73 பீகார் சமஸ்திபூர்
74 பீகார் சரன்
75 பீகார் சாசரம்
76 பீகார் ஷூஹர்
77 பீகார் சீதாமர்ஹி
78 பீகார் ஷிவான்
79 பீகார் சுபால்
80 பீகார் உஜியார்பூர்
81 பீகார் வைசாலி
82 பீகார் வால்மீகி நகர்
83 சண்டிகார் சண்டிகர்
84 சத்தீஸ்கர் பாஸ்டர்
85 சத்தீஸ்கர் பிலாஸ்பூர்
86 சத்தீஸ்கர் துர்க்
87 சத்தீஸ்கர் ஜான்ஞ்கிர்-சாம்பா
88 சத்தீஸ்கர் கான்கேர்
89 சத்தீஸ்கர் கோர்பா
90 சத்தீஸ்கர் மஹாசமுந்த்
91 சத்தீஸ்கர் ரைஹார்க்
92 சத்தீஸ்கர் ராஜ்பூர்
93 சத்தீஸ்கர் ராஜ்நந்கான்
94 சத்தீஸ்கர் சர்ஹுஜா
95 தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி
96 டாம் & டையூ டாம் அண்ட் டையூ
97 டெல்லி சாந்தினி சௌக்
98 டெல்லி கிழக்கு டெல்லி
99 டெல்லி புதுடெல்லி
100 டெல்லி வடகிழக்கு டெல்லி
101 டெல்லி வடமேற்கு டெல்லி
102 டெல்லி தெற்கு டெல்லி
103 டெல்லி மேற்கு டெல்லி
104 கோ வடக்கு கோவா
105 கோ தென் கோவா
106 குஜராத் கிழக்கு அஹமதாபாத்
107 குஜராத் மேற்கு அஹமதாபாத்
108 குஜராத் அம்ரேலி
109 குஜராத் ஆனந்த்
110 குஜராத் பானஸ்கந்தா
111 குஜராத் பார்டோலி
112 குஜராத் பருச்
113 குஜராத் பாவ்நகர்
114 குஜராத் சோட்டா உதய்பூர்
115 குஜராத் டாஹூட்
116 குஜராத் காந்திநகர்
117 குஜராத் ஜாம்நகர்
118 குஜராத் ஜுனாகட்
119 குஜராத் கச்
120 குஜராத் கேடா
121 குஜராத் மஹாசேனா
122 குஜராத் நவ்சாரி
123 குஜராத் பஞ்ச்மஹால்
124 குஜராத் படான்
125 குஜராத் போர்பந்தர்
126 குஜராத் ராஜ்கோட்
127 குஜராத் சபர்கந்தா
128 குஜராத் சூரத்
129 குஜராத் சுரேந்திராநகர்
130 குஜராத் வதோதரா
131 குஜராத் வால்சாட்
132 ஹரியானா அம்பாலா
133 ஹரியானா பிவானி - மகேந்திராகார்
134 ஹரியானா பரிதாபாத்
135 ஹரியானா குர்கான்
136 ஹரியானா ஹிசார்
137 ஹரியானா கர்னால்
138 ஹரியானா குருசேத்ரா
139 ஹரியானா ரோடக்
140 ஹரியானா சிர்சா
141 ஹரியானா சோனிபட்
142 ஹிமாச்சல்பிரதேசம் ஹமீர்பூர்
143 ஹிமாச்சல்பிரதேசம் காங்ரா
144 ஹிமாச்சல்பிரதேசம் மாண்டி
145 ஹிமாச்சல்பிரதேசம் சிம்லா
146 ஜம்மு & காஷ்மீர் ஆனந்த்நாக்
147 ஜம்மு & காஷ்மீர் பாராமுல்லா
148 ஜம்மு & காஷ்மீர் ஜம்மு
149 ஜம்மு & காஷ்மீர் லடாக்
150 ஜம்மு & காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர்
151 ஜம்மு & காஷ்மீர் உதம்பூர்
152 ஜார்கண்ட் சத்ரா
153 ஜார்கண்ட் டான்பாத்
154 ஜார்கண்ட் டம்கா
155 ஜார்கண்ட் கிரிதி
156 ஜார்கண்ட் காட்டா
157 ஜார்கண்ட் ஹசாரிபாக்
158 ஜார்கண்ட் ஜாம்ஷெட்பூர்
159 ஜார்கண்ட் குந்தி
160 ஜார்கண்ட் கோதர்மா
161 ஜார்கண்ட் லோஹர்டாஹா
162 ஜார்கண்ட் பலாம்மு
163 ஜார்கண்ட் ராஜ்மஹால்
164 ஜார்கண்ட் ராஞ்சி
165 ஜார்கண்ட் சிங்க்பூம்
166 கர்நாடகா பாஹல்கோட்
167 கர்நாடகா பெங்களூர் சென்ட்ரல்
168 கர்நாடகா வடக்கு பெங்களூர்
169 கர்நாடகா பெங்களூர் ரூரல்
170 கர்நாடகா தென் பெங்களூர்
171 கர்நாடகா பெல்காம்
172 கர்நாடகா பெல்லாரி
173 கர்நாடகா பிடார்
174 கர்நாடகா பிஜாபூர்
175 கர்நாடகா சாம்ராஜ்நகர்
176 கர்நாடகா சிக்பல்லபூர்
177 கர்நாடகா சிக்கோடி
178 கர்நாடகா சித்ரதுர்கா
179 கர்நாடகா தக்சினா கன்னடா
180 கர்நாடகா தவாநகிரி
181 கர்நாடகா தர்வாத்
182 கர்நாடகா குல்பர்க்
183 கர்நாடகா ஹாசன்
184 கர்நாடகா ஹவேரி
185 கர்நாடகா கோலார்
186 கர்நாடகா கோப்பல்
187 கர்நாடகா மாண்டியா
188 கர்நாடகா மைசூர்
189 கர்நாடகா ராய்சூர்
190 கர்நாடகா சிமோகா
191 கர்நாடகா டும்குர்
192 கர்நாடகா உடுப்பி சிக்மகலூர்
193 கர்நாடகா உத்தர கன்னடா
194 கேரளா ஆலப்புழா
195 கேரளா ஆலதூர்
196 கேரளா அட்டிங்கல்
197 கேரளா சாலக்குடி
198 கேரளா எர்ணாக்குளம்
199 கேரளா இடுக்கி
200 கேரளா கண்ணூர்
201 கேரளா கசராகாட்
202 கேரளா கொல்லம்
203 கேரளா கோட்டயம்
204 கேரளா கோழிக்கோடு
205 கேரளா மலப்புரம்
206 கேரளா மாவேலிகரா
207 கேரளா பாலக்காடு
208 கேரளா பதனம்திட்டா
209 கேரளா பொன்னானி
210 கேரளா திருவனந்தபுரம்
211 கேரளா திருச்சூர்
212 கேரளா வடகரை
213 கேரளா வயநாடு
214 லட்சத்தீவுகள் லட்சத்தீவுகள்
215 மத்தியப்பிரதேசம் பாலஹட்
216 மத்தியப்பிரதேசம் பீடுல்
217 மத்தியப்பிரதேசம் பிந்த்
218 மத்தியப்பிரதேசம் போபால்
219 மத்தியப்பிரதேசம் சிந்த்வாரா
220 மத்தியப்பிரதேசம் டாமூ
221 மத்தியப்பிரதேசம் தேவாஸ்
222 மத்தியப்பிரதேசம் தார்
223 மத்தியப்பிரதேசம் குணா
224 மத்தியப்பிரதேசம் குவாலியர்
225 மத்தியப்பிரதேசம் ஹோசன்காபாத்
226 மத்தியப்பிரதேசம் இந்தூர்
227 மத்தியப்பிரதேசம் ஜபல்பூர்
228 மத்தியப்பிரதேசம் கஜூராவோ
229 மத்தியப்பிரதேசம் கந்த்வா
230 மத்தியப்பிரதேசம் கர்கோன்
231 மத்தியப்பிரதேசம் மாண்ட்லா
232 மத்தியப்பிரதேசம் மாண்சோர்
233 மத்தியப்பிரதேசம் மொரேனா
234 மத்தியப்பிரதேசம் ராஜ்கார்க்
235 மத்தியப்பிரதேசம் ராட்லாம்
236 மத்தியப்பிரதேசம் ரேவா
237 மத்தியப்பிரதேசம் சாஹர்
238 மத்தியப்பிரதேசம் சட்னா
239 மத்தியப்பிரதேசம் ஷாடோல்
240 மத்தியப்பிரதேசம் சிதி
241 மத்தியப்பிரதேசம் டிகம்கர்
242 மத்தியப்பிரதேசம் உஜ்ஜைன்
243 மத்தியப்பிரதேசம் விதிஷா
244 மஹாராஷ்டிரா அக்மத்நகர்
245 மஹாராஷ்டிரா அகோலா
246 மஹாராஷ்டிரா அமராவதி
247 மஹாராஷ்டிரா அவுரங்காபாத்
248 மஹாராஷ்டிரா பாராமதி
249 மஹாராஷ்டிரா பீட்
250 மஹாராஷ்டிரா பந்தாரா - கோண்டியா
251 மஹாராஷ்டிரா பிவாண்டி
252 மஹாராஷ்டிரா புல்தானா
253 மஹாராஷ்டிரா சந்திராபூர்
254 மஹாராஷ்டிரா துலே
255 மஹாராஷ்டிரா திந்தோரி
256 மஹாராஷ்டிரா கேட்சிரோலி-சிமுர்
257 மஹாராஷ்டிரா ஹேட்கானன்கிள்
258 மஹாராஷ்டிரா ஹிங்கோலி
259 மஹாராஷ்டிரா ஜல்கோன்
260 மஹாராஷ்டிரா ஜல்னா
261 மஹாராஷ்டிரா கல்யாண்
262 மஹாராஷ்டிரா கோலாபூர்
263 மஹாராஷ்டிரா லடூர்
264 மஹாராஷ்டிரா மதா
265 மஹாராஷ்டிரா மாவல்
266 மஹாராஷ்டிரா வடமும்பை
267 மஹாராஷ்டிரா மும்பை வடக்கு மத்திய
268 மஹாராஷ்டிரா மும்பை வடக்கு கிழக்கு
269 மஹாராஷ்டிரா மும்பை வடக்கு மேற்கு
270 மஹாராஷ்டிரா தென் மும்பை
271 மஹாராஷ்டிரா மும்பை தென் மத்திய
272 மஹாராஷ்டிரா நாக்பூர்
273 மஹாராஷ்டிரா நாண்டட்
274 மஹாராஷ்டிரா நந்தூர்பார்
275 மஹாராஷ்டிரா நாசிக்
276 மஹாராஷ்டிரா உஸ்மான்பாத்
277 மஹாராஷ்டிரா பால்ஹார்
278 மஹாராஷ்டிரா பார்பானி
279 மஹாராஷ்டிரா புனே
280 மஹாராஷ்டிரா ரெய்காட்
281 மஹாராஷ்டிரா ராம்டெக்
282 மஹாராஷ்டிரா ரத்னகிரி - சிந்துதுர்க்
283 மஹாராஷ்டிரா ராவேர்
284 மஹாராஷ்டிரா சங்க்லி
285 மஹாராஷ்டிரா சடாரா
286 மஹாராஷ்டிரா சீரடி
287 மஹாராஷ்டிரா சீருர்
288 மஹாராஷ்டிரா சோலாபூர்
289 மஹாராஷ்டிரா தானே
290 மஹாராஷ்டிரா வார்தா
291 மஹாராஷ்டிரா யவாட்மால் - வாஷிம்
292 மணிப்பூர் இன்னர் மணிப்பூர்
293 மணிப்பூர் அவுட்டர் மணிப்பூர்
294 மேகாலயா சில்லாங்
295 மேகாலயா துரா
296 மிசோரம் மிசோரம்
297 நாகலாந்து நாகலாந்து
298 ஒரிசா அஸ்கா
299 ஒரிசா பாலசோர்
300 ஒரிசா பார்கார்
301 ஒரிசா பெர்காம்பூர்
302 ஒரிசா பாட்ராக்
303 ஒரிசா புவனேஸ்வர்
304 ஒரிசா போலாங்கிர்
305 ஒரிசா கட்டாக்
306 ஒரிசா டென்கானல்
307 ஒரிசா ஜகட்சிங்பூர்
308 ஒரிசா ஜெய்ப்பூர்
309 ஒரிசா காலஹண்டி
310 ஒரிசா கந்தமால்
311 ஒரிசா கேந்திரபாரா
312 ஒரிசா கியோன்ஜர்
313 ஒரிசா கோராபுட்
314 ஒரிசா மயூர்பன்ஞ்
315 ஒரிசா நபரன்ங்பூர்
316 ஒரிசா பூரி
317 ஒரிசா சாம்பல்பூர்
318 ஒரிசா சுந்தர்கார்
319 பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி
320 பஞ்சாப் அமிர்தசரஸ்
321 பஞ்சாப் ஆனந்த்பூர் சாகிப்
322 பஞ்சாப் பாடிண்டா
323 பஞ்சாப் ஃபரிட்கோட்
324 பஞ்சாப் ஃபேட்கார் சாகிப்
325 பஞ்சாப் ஃபெரோஸ்பூர்
326 பஞ்சாப் குர்தஸ்பூர்
327 பஞ்சாப் ஹோசியார்பூர்
328 பஞ்சாப் ஜலந்தர்
329 பஞ்சாப் கடூர் சாகிப்
330 பஞ்சாப் லூதியானா
331 பஞ்சாப் பாடியாலா
332 பஞ்சாப் சன்ங்ரூர்
333 ராஜஸ்தான் அஜ்மீர்
334 ராஜஸ்தான் அல்வார்
335 ராஜஸ்தான் பன்ஸ்வாரா
336 ராஜஸ்தான் பார்மர்
337 ராஜஸ்தான் பாரட்பூர்
338 ராஜஸ்தான் பில்வாரா
339 ராஜஸ்தான் பிகானர்
340 ராஜஸ்தான் சிட்டோர்கார்
341 ராஜஸ்தான் சுரு
342 ராஜஸ்தான் டவ்சா
343 ராஜஸ்தான் கங்காநகர்
344 ராஜஸ்தான் ஜெய்பூர்
345 ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்ய்ய்ர் ரூரல்
346 ராஜஸ்தான் ஜலோர்
347 ராஜஸ்தான் ஜலாவர்-பரன்
348 ராஜஸ்தான் ஜுன்ஜுனு
349 ராஜஸ்தான் ஜோத்பூர்
350 ராஜஸ்தான் கரவ்லி- டோல்பூர்
351 ராஜஸ்தான் கோடா
352 ராஜஸ்தான் நாகவுர்
353 ராஜஸ்தான் பாலி
354 ராஜஸ்தான் ராஜ்சமந்த்
355 ராஜஸ்தான் சிகார்
356 ராஜஸ்தான் டோன்க்- சவாய் மதோபூர்
357 ராஜஸ்தான் உதய்பூர்
358 சிக்கிம் சிக்கிம்
359 தமிழ்நாடு அரக்கோணம்
360 தமிழ்நாடு ஆரணி
361 தமிழ்நாடு சென்னை சென்ட்ரல்
362 தமிழ்நாடு வட சென்னை
363 தமிழ்நாடு தென் சென்னை
364 தமிழ்நாடு சிதம்பரம்
365 தமிழ்நாடு கோயமுத்தூர்
366 தமிழ்நாடு கடலூர்
367 தமிழ்நாடு தர்மபுரி
368 தமிழ்நாடு திண்டுக்கல்
369 தமிழ்நாடு ஈரோடு
370 தமிழ்நாடு கள்ளக்குறிச்சி
371 தமிழ்நாடு காஞ்சிபுரம்
372 தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி
373 தமிழ்நாடு கரூர்
374 தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகிரி
375 தமிழ்நாடு மதுரை
376 தமிழ்நாடு மயிலாடுதுறை
377 தமிழ்நாடு நாகப்பட்டிணம்
378 தமிழ்நாடு நாமக்கல்
379 தமிழ்நாடு நீலகிரி
380 தமிழ்நாடு பெரம்பலூர்
381 தமிழ்நாடு பொள்ளாச்சி
382 தமிழ்நாடு ராமநாதபுரம்
383 தமிழ்நாடு சேலம்
384 தமிழ்நாடு சிவகங்கை
385 தமிழ்நாடு ஸ்ரீபெரும்புதூர்
386 தமிழ்நாடு தென்காசி
387 தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர்
388 தமிழ்நாடு தேனி
389 தமிழ்நாடு திருவள்ளூர்
390 தமிழ்நாடு தூத்துக்குடி
391 தமிழ்நாடு திருச்சிராப்பள்ளி
392 தமிழ்நாடு திருநெல்வேலி
393 தமிழ்நாடு திருப்பூர்
394 தமிழ்நாடு திருவண்ணாமலை
395 தமிழ்நாடு விழுப்புரம்
396 தமிழ்நாடு விருதுநகர்
397 தெலுங்கானா அடிலாபாத்
398 தெலுங்கானா போன்கிர்
399 தெலுங்கானா செல்வெல்லா
400 தெலுங்கானா ஹைதராபாத்
401 தெலுங்கானா கரீம்நகர்
402 தெலுங்கானா கம்மம்
403 தெலுங்கானா மஹபுபாபாத்
404 தெலுங்கானா மஹ்பூப்நகர்
405 தெலுங்கானா மால்காஜ்கிரி
406 தெலுங்கானா மேதக்
407 தெலுங்கானா நாகர்குர்னூல்
408 தெலுங்கானா நல்கொண்டா
409 தெலுங்கானா நிஷாமாபாத்
410 தெலுங்கானா பெத்தபள்ளி
411 தெலுங்கானா செகந்திராபாத்
412 தெலுங்கானா வாராங்கல்
413 தெலுங்கானா ஷாஹீராபாத்
414 திரிபுரா கிழக்கு திரிபுரா
415 திரிபுரா மேற்கு திரிபுரா
416 உத்திரப்பிரதேசம் ஆக்ரா
417 உத்திரப்பிரதேசம் அக்பர்பூர்
418 உத்திரப்பிரதேசம் அலிகார்க்
419 உத்திரப்பிரதேசம் அலகாபாத்
420 உத்திரப்பிரதேசம் அம்பேத்கர் நகர்
421 உத்திரப்பிரதேசம் அமேதி
422 உத்திரப்பிரதேசம் அம்ரோஹா
423 உத்திரப்பிரதேசம் ஆன்லா
424 உத்திரப்பிரதேசம் அசாம்கார்
425 உத்திரப்பிரதேசம் பாடன்
426 உத்திரப்பிரதேசம் பஹ்பாத்
427 உத்திரப்பிரதேசம் பஹ்ரைச்
428 உத்திரப்பிரதேசம் பல்லியா
429 உத்திரப்பிரதேசம் பாண்டா
430 உத்திரப்பிரதேசம் பான்ஸ்கான்
431 உத்திரப்பிரதேசம் பாரா பங்கி
432 உத்திரப்பிரதேசம் பரேலி
433 உத்திரப்பிரதேசம் பஸ்தி
434 உத்திரப்பிரதேசம் படோஹி
435 உத்திரப்பிரதேசம் பிஜ்னோர்
436 உத்திரப்பிரதேசம் பூலன்ந்ஷார்
437 உத்திரப்பிரதேசம் சந்தவ்லி
438 உத்திரப்பிரதேசம் டியோரியா
439 உத்திரப்பிரதேசம் டவ்ரஹ்ரா
440 உத்திரப்பிரதேசம் டோமாரியாகஞ்ச்
441 உத்திரப்பிரதேசம் ஈடா
442 உத்திரப்பிரதேசம் ஈடாவா
443 உத்திரப்பிரதேசம் ஃபைசாபாத்
444 உத்திரப்பிரதேசம் பரூகாபாத்
445 உத்திரப்பிரதேசம் பேட்பூர்
446 உத்திரப்பிரதேசம் பேட்பூர் சிக்ரி
447 உத்திரப்பிரதேசம் பிரோசாபாத்
448 உத்திரப்பிரதேசம் கவுதம் புத் நகர்
449 உத்திரப்பிரதேசம் காஸியாபாத்
450 உத்திரப்பிரதேசம் காஸிப்பூர்
451 உத்திரப்பிரதேசம் கோஸி
452 உத்திரப்பிரதேசம் கோண்டா
453 உத்திரப்பிரதேசம் கோரக்பூர்
454 உத்திரப்பிரதேசம் ஹமீர்பூர்
455 உத்திரப்பிரதேசம் ஹர்தோய்
456 உத்திரப்பிரதேசம் ஹாத்ராஸ்
457 உத்திரப்பிரதேசம் ஜலவுன்
458 உத்திரப்பிரதேசம் ஜவுன்பூர்
459 உத்திரப்பிரதேசம் ஜான்சி
460 உத்திரப்பிரதேசம் கைரானா
461 உத்திரப்பிரதேசம் கைசர்கஞ்ச்
462 உத்திரப்பிரதேசம் கன்னுஜ்
463 உத்திரப்பிரதேசம் கான்பூர்
464 உத்திரப்பிரதேசம் கௌசாம்பி
465 உத்திரப்பிரதேசம் கேரி
466 உத்திரப்பிரதேசம் குஷி நகர்
467 உத்திரப்பிரதேசம் லால்கஞ்ச்
468 உத்திரப்பிரதேசம் லக்னோ
469 உத்திரப்பிரதேசம் மச்லிஷர்
470 உத்திரப்பிரதேசம் மகாராஜ்கஞ்ச்
471 உத்திரப்பிரதேசம் மெயின்பூரி
472 உத்திரப்பிரதேசம் மதுரா
473 உத்திரப்பிரதேசம் மீரட்
474 உத்திரப்பிரதேசம் மிர்சாபூர்
475 உத்திரப்பிரதேசம் மிஸ்ரிக்
476 உத்திரப்பிரதேசம் மோகன்லால்கஞ்ச்
477 உத்திரப்பிரதேசம் மொரடாபாத்
478 உத்திரப்பிரதேசம் முஷாபர்நகர்
479 உத்திரப்பிரதேசம் நகினா
480 உத்திரப்பிரதேசம் புல்பூர்
481 உத்திரப்பிரதேசம் பிலிபிட்
482 உத்திரப்பிரதேசம் பிரதாப்கார்
483 உத்திரப்பிரதேசம் ரேபரேலி
484 உத்திரப்பிரதேசம் ராம்பூர்
485 உத்திரப்பிரதேசம் ராபர்ட்ஸ்கஞ்ச்
486 உத்திரப்பிரதேசம் சஹரன்பூர்
487 உத்திரப்பிரதேசம் சலீம்பூர்
488 உத்திரப்பிரதேசம் சம்பால்
489 உத்திரப்பிரதேசம் சந்த் கபீர் நகர்
490 உத்திரப்பிரதேசம் ஷாஜகான்பூர்
491 உத்திரப்பிரதேசம் ஸ்ரவஸ்தி
492 உத்திரப்பிரதேசம் சீதாபூர்
493 உத்திரப்பிரதேசம் சுல்தான்பூர்
494 உத்திரப்பிரதேசம் உன்னாவ்
495 உத்திரப்பிரதேசம் வாரணாசி
496 உத்தரகாண்ட் அல்மோரா
497 உத்தரகாண்ட் ஹார்க்வால்
498 உத்தரகாண்ட் ஹார்ட்வார்
499 உத்தரகாண்ட் நைனிடால் - உதம்சிங் நகர்
500 உத்தரகாண்ட் டெஹ்ரி கர்ஹ்வால்
501 மேற்குவங்காளம் அலிபுர்டுர்ஸ்
502 மேற்குவங்காளம் ஆரம்பாஹ்
503 மேற்குவங்காளம் அசன்சோல்
504 மேற்குவங்காளம் பஹரம்பூர்
505 மேற்குவங்காளம் பாலுர்ஹட்
506 மேற்குவங்காளம் பாங்கான்
507 மேற்குவங்காளம் பங்குரா
508 மேற்குவங்காளம் பரசாட்
509 மேற்குவங்காளம் பர்தாமன் புர்பா
510 மேற்குவங்காளம் பார்ரஜ்போர்
511 மேற்குவங்காளம் பாசிர்ஹட்
512 மேற்குவங்காளம் பிர்பும்
513 மேற்குவங்காளம் பிஷ்னுபூர்
514 மேற்குவங்காளம் போல்பூர்
515 மேற்குவங்காளம் பர்த்வான் - துர்காபூர்
516 மேற்குவங்காளம் கூச் பேஹர்
517 மேற்குவங்காளம் டார்ஜிலிங்
518 மேற்குவங்காளம் டயமண்ட் ஹார்பர்
519 மேற்குவங்காளம் டம் டம்
520 மேற்குவங்காளம் ஹடல்
521 மேற்குவங்காளம் ஹூக்ளி
522 மேற்குவங்காளம் ஹௌரா
523 மேற்குவங்காளம் ஜாதவ்பூர்
524 மேற்குவங்காளம் ஜல்பைகுரி
525 மேற்குவங்காளம் ஜங்கிபூர்
526 மேற்குவங்காளம் ஜார்கிராம்
527 மேற்குவங்காளம் ஜாய்நகர்
528 மேற்குவங்காளம் கந்தி
529 மேற்குவங்காளம் கொல்கத்தா தக்சின்
530 மேற்குவங்காளம் கொல்கத்தா உத்தர்
531 மேற்குவங்காளம் கிருஷ்ணாநகர்
532 மேற்குவங்காளம் மல்டாஹா தக்சின்
533 மேற்குவங்காளம் மல்டாஹா உத்தர்
534 மேற்குவங்காளம் மதுராபூர்
535 மேற்குவங்காளம் மேதினிபூர்
536 மேற்குவங்காளம் முர்சிதாபாத்
537 மேற்குவங்காளம் புருலியா
538 மேற்குவங்காளம் ராய்கஞ்ச்
539 மேற்குவங்காளம் ராணாகட்
540 மேற்குவங்காளம் ஸ்ரீராம்பூர்
541 மேற்குவங்காளம் டம்லுக்
542 மேற்குவங்காளம் உளுபெரியா
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more