இந்தியாவின் மாபெரும் அரசியல் கருத்துக் கணிப்பு.. நீங்கள் பங்கேற்றீர்களா?
 • search

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கல்லூரிகள் மற்றும் அங்கு பயிற்றுவிக்கப்படும்பாடங்கள் விவரம்:

FOLLOW ONEINDIA TAMIL ON
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

  ஞிணிடூணிணூ="ஆடூச்ஞிடு">காயிதே மில்லத் ஆண்கள் கல்லூரி, மேடவாக்கம், சென்னை - 600 073.

  பி.ஏ. - கூட்டுறவு, கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  பி.காம்.

  எம்.காம்.

  எஸ்.டி.என்.பி. வைஷ்ணவ மகளிர் கல்லூரி, குரோம்பேட்டை, சென்னை - 44.

  பி.ஏ. -வரலாறு, பொருளாதாரம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.காம்.

  பி.பி.ஏ.

  எஸ்.ஐ.வி.இ.டி. கல்லூரி, சென்னை - 601 302.

  பி.ஏ. - வரலாறு, பொருளாதாரம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், விலங்கியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோ கெமிஸ்ட்ரி.

  பி.காம்.

  பி.பி.ஏ.

  பி.இ.எஸ்.

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  எம்.காம்.

  எம்.சி.ஏ.

  பச்சையப்பன் ஆண்கள் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் - 631 503.

  பி.ஏ. - பொருளாதாரம், ஆங்கிலம்.

  பி.எஸ்ஸி. - வேதியியல், விலங்கியல்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. - பொருளாதாரம், வரலாறு.

  எம்.காம்.

  எம்.எஸ்ஸி.- இயற்பியல்.

  பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் - 631 503.

  பி.ஏ. -பொருளாதாரம், ஆங்கிலம்.

  பி.எஸ்ஸி. - வேதியியல், விலங்கியல், கணிதம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ.

  எம்.காம்.

  ஏ.எம். ஜெயின் கல்லூரி, மீனம்பாக்கம், சென்னை - 27.

  பி.ஏ. - பொருளாதாரம், தத்துவயியல், ஆங்கிலம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. பொருளாதாரம்.

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்.

  எம்.காம்.

  எம்.ஃபில். - கணிதம்.

  பி.பி.ஏ.

  டி.பி. ஜெயின் கல்லூரி, துரைப்பாக்கம், சென்னை - 96.

  பி.ஏ. -பொருளாதாரம், கூட்டுறவு, கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. பொருளாதாரம் (பிசினஸ் எகனாமிக்ஸ்).

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  எம்.காம்.

  எம்.ஃபில். - கணிதம், வணிகவியல்.

  பி.எஸ்ஸி.- கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.பி.ஏ.

  பி.பி.எம்.
  காயிதே மில்லத் ஆண்கள் கல்லூரி, மேடவாக்கம், சென்னை - 600 073.

  பி.ஏ. - கூட்டுறவு, கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  பி.காம்.

  எம்.காம்.

  எஸ்.டி.என்.பி. வைஷ்ணவ மகளிர் கல்லூரி, குரோம்பேட்டை, சென்னை - 44.

  பி.ஏ. -வரலாறு, பொருளாதாரம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.காம்.

  பி.பி.ஏ.

  எஸ்.ஐ.வி.இ.டி. கல்லூரி, சென்னை - 601 302.

  பி.ஏ. - வரலாறு, பொருளாதாரம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், விலங்கியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோ கெமிஸ்ட்ரி.

  பி.காம்.

  பி.பி.ஏ.

  பி.இ.எஸ்.

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  எம்.காம்.

  எம்.சி.ஏ.

  பச்சையப்பன் ஆண்கள் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் - 631 503.

  பி.ஏ. - பொருளாதாரம், ஆங்கிலம்.

  பி.எஸ்ஸி. - வேதியியல், விலங்கியல்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. - பொருளாதாரம், வரலாறு.

  எம்.காம்.

  எம்.எஸ்ஸி.- இயற்பியல்.

  பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் - 631 503.

  பி.ஏ. -பொருளாதாரம், ஆங்கிலம்.

  பி.எஸ்ஸி. - வேதியியல், விலங்கியல், கணிதம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ.

  எம்.காம்.

  ஏ.எம். ஜெயின் கல்லூரி, மீனம்பாக்கம், சென்னை - 27.

  பி.ஏ. - பொருளாதாரம், தத்துவயியல், ஆங்கிலம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. பொருளாதாரம்.

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்.

  எம்.காம்.

  எம்.ஃபில். - கணிதம்.

  பி.பி.ஏ.

  டி.பி. ஜெயின் கல்லூரி, துரைப்பாக்கம், சென்னை - 96.

  பி.ஏ. -பொருளாதாரம், கூட்டுறவு, கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. பொருளாதாரம் (பிசினஸ் எகனாமிக்ஸ்).

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  எம்.காம்.

  எம்.ஃபில். - கணிதம், வணிகவியல்.

  பி.எஸ்ஸி.- கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.பி.ஏ.

  பி.பி.எம்.
  காயிதே மில்லத் ஆண்கள் கல்லூரி, மேடவாக்கம், சென்னை - 600 073.

  பி.ஏ. - கூட்டுறவு, கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  பி.காம்.

  எம்.காம்.

  எஸ்.டி.என்.பி. வைஷ்ணவ மகளிர் கல்லூரி, குரோம்பேட்டை, சென்னை - 44.

  பி.ஏ. -வரலாறு, பொருளாதாரம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.காம்.

  பி.பி.ஏ.

  எஸ்.ஐ.வி.இ.டி. கல்லூரி, சென்னை - 601 302.

  பி.ஏ. - வரலாறு, பொருளாதாரம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், விலங்கியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோ கெமிஸ்ட்ரி.

  பி.காம்.

  பி.பி.ஏ.

  பி.இ.எஸ்.

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  எம்.காம்.

  எம்.சி.ஏ.

  பச்சையப்பன் ஆண்கள் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் - 631 503.

  பி.ஏ. - பொருளாதாரம், ஆங்கிலம்.

  பி.எஸ்ஸி. - வேதியியல், விலங்கியல்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. - பொருளாதாரம், வரலாறு.

  எம்.காம்.

  எம்.எஸ்ஸி.- இயற்பியல்.

  பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம் - 631 503.

  பி.ஏ. -பொருளாதாரம், ஆங்கிலம்.

  பி.எஸ்ஸி. - வேதியியல், விலங்கியல், கணிதம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ.

  எம்.காம்.

  ஏ.எம். ஜெயின் கல்லூரி, மீனம்பாக்கம், சென்னை - 27.

  பி.ஏ. - பொருளாதாரம், தத்துவயியல், ஆங்கிலம், கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. பொருளாதாரம்.

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்.

  எம்.காம்.

  எம்.ஃபில். - கணிதம்.

  பி.பி.ஏ.

  டி.பி. ஜெயின் கல்லூரி, துரைப்பாக்கம், சென்னை - 96.

  பி.ஏ. -பொருளாதாரம், கூட்டுறவு, கார்பரேட் செக்ரடரிஷிப்.

  பி.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  பி.காம்.

  எம்.ஏ. பொருளாதாரம் (பிசினஸ் எகனாமிக்ஸ்).

  எம்.எஸ்ஸி. - கணிதம்.

  எம்.காம்.

  எம்.ஃபில். - கணிதம், வணிகவியல்.

  பி.எஸ்ஸி.- கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்.

  பி.பி.ஏ.

  பி.பி.எம்.

   

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  Back to Index Page

  Mail this to a friend  Post your feedback  Print this page 

  வரன் பார்க்கணும்னா தமிழ் மேட்ரிமோனிதான்! - பதிவு இலவசம்!

  நாள் முழுவதும் oneindia
  செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற

  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more