• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

சிட்னி ஒலிம்பிக்: எதிர்பார்ப்பு - ஜம்போ அணி - ஒரே பதக்கம் - ஏமாற்றம்

By Staff
|

இந்த மில்லேனியத்தின் முதல் ஒலிம்பிக் போட்டியான சிட்னி 2000 ஒலிம்பிக் போட்டியில்இதுவரை கலந்து கொண்ட அணிகளிலேயே பெரிய அணியை இந்தியா அனுப்பிய--து. மொத்தம் 117பேர் (அதி-கா-ரி-கள் உள்-ப-ட) இதில் கலந்து கொண்-ட-னர்.

மொத்தம் உள்ள 31 விளையாட்டுப் பிரிவுகளில் 12 பிரிவுகளில் மட்டும் இந்தியா கலந்துகொண்-ட-து. குறிப்பாக பதக்கம் கிடைக்கும் என்று நம்பப்பட்-ட டென்னிஸ், ஹாக்கி, குத்துச்சண்டை,பளுதூக்குதல் ஆகிய பிரிவுகள் தவிர அதலெடிக்ஸ், பாட்மிண்டன், கு-தி--ரை-யேற்-றம், -ப-ட-குப் போட்-டி,துப்பாக்கிச் சுடுதல், நீச்சல், டேபிள் டென்னிஸ், மல்யுத்தம் ஆகிய பிரிவுகளில் இந்தியாபோட்டியிட்-டது.

ஆனால், ப-ளு-தூக்-கு-த-லில் -பண்-க-ளுக்-கா-ன 69 கிலோ எடைப் பிரி-வில் கர்--னம் மல்-லேஸ்-வ-ரிவெண்-க-லப் பதக்-கம் வென்-றார். -சிட்-னி ஒலிம்-பிக்-கில் இந்-தி-யா-வுக்-குக் கிடைத்-த ஒரே பதக்-கம்அ-துதான் என்-ப-து கு-றிப்-பி-டத்-தக்-க-து.

-தங்-கம் வெல்-லும் என்-று எதிர்-பார்க்-கப்-பட்-ட இந்-தி-ய- ஹாக்-கி அணி 7-வ-து இடத்-தை-யே பெற்-ற--து.அ-து போல் டென்-னிஸ் போட்---டியில் ஒற்-றை-யர் மற்றும் இரட்-டை-யர் பிரி-வு-க-ளில் பதக்-கம் கிடைக்-கும்என்-று நம்-பப்-பட்-ட-து.

ஆனால், ஒற்-றை-யர்- பிரி-வில் லியாண்-டர் பயஸும், இரட்-டை--யர் பிரி--வில்- -லி-யாண்-டர் பயஸ்-மகேஷ்பூப-தி ஜோடி தொடக்-கச் சுற்-று-க-ளி-லே-யே தோற்-று வெளி-யே-றி--விட்-ட-னர்.

அதே-போல், குத்-துச்-சண்-டை--யில் பதக்-கம் வெல்--வார் என்-று நிச்-ச--ய-மா-கக் க-ரு-தப்-பட்-ட டிங்கோ சிங்மு-தல் சுற்-றி-லே-யே தோற்-று வெளி-யே-றி-னார். எதிர்-பா-ரா-த வித-மா-க கால் இ-று-தி-ச் சுற்-று வரைமுன்-னே-றி-ய மற்---றா-ரு குத்-துச்-சண்-டை வீரர் குர்-ச-ரண் சிங் மற்--றொ-ரு பதக்-க நம்-பிக்-கை-யைஊட்-டினார். ஆனால், அவ-ரும் கால்-இ-று-தி-யில் தோற்-று பதக்-க நம்-பிக்-கை-யை இழக்-கச் செய்-தார்.

-கு-றிப்-பி-டத்-தக்-க- மற்-றொ-ரு அம்-சம் துப்-பாக்-கிச் சு-டும் போட்--டி.யில் பெண்-க-ளுக்-கா-ன 10 மீட்-டர் ஏர்ரைபிள் பிரி-வில் இந்-தி-யா-வின் அஞ்-ச-லி வேத்-ப-தக் இ-று-திச் சுற்-றுக்-கு முன்-னே-றி-னார். ஒலிம்-பிக்போட்-டி.யில் துப்-பாக்-கிச் சு-டு-த-லில் இ-று-திச் சுற்-றுக்-கு முன்-னே-றி-ய மு-தல் -இந்-தி-ய வீராங்-க-னை என்-றபெ--ரு-மை-யை அவர் பெற்-றார்.

பெண்-க-ளுக்-கா-ன 400 மீட்-டர் ஓட்-டத்-தில் பீ-னா-மோள் அரை-யி-று-திக்-குத் த-கு-தி பெற்-றார். இப்போட்-டி.யில் அரை-யி-று-திக்-குத் த-கு-தி பெற்-ற 3-வ-து வீராங்-க-னை என்-ற பெ-ரு-மை-யை அவர்பெற்-றார். ஏற்-கெ-ன-வே பி.டி. உஷா. ஷைனி வில்-சன் ஆகி-யோ-ர் அந்-த பெ-ரு-மை-யைப்பெற்-றுள்-ள-னர்.

-மற்-ற-ப--டி. கு-றிப்-பி-டத்-தக்-க வகை-யில் இந்-தி-ய -வீ-ரர் மற்-றும் வீராங்-க-னை-க-ள் தங்-கள் திற-மை-யை-க்காட்-ட-வில்-லை. கு-தி--ரை-யேற்-றம், பட-குப் போட்டி, அத-லெ--டி.க்-ஸில் தொடர் ஓட்-டப் போட்--டிகள்,குண்-டு -எ-றி-தல், ஈட்--டி. எறி-தல், வட்-டு எறி-தல், நீச்-சல் -போன்-றவற்-றில் தொடக்-கச் சுற்-றி-லே-யேஇந்-தி-யர்-கள் தோற்-று வெளி-யே-றி-னர்.

இந்-த சிட்-னி ஒலிம்-பிக்-கில் ஒரே சிறப்-பு அம்-சம் ப-ளு-தூக்-கு-த-லில் கர்-னம் மல்-லேஸ்-வ-ரி வெண்-க-லப்பதக்-கம் வென்-ற-து--தான். -ஒ-ரே பதக்-கம்-தான் என்-றா-லும், அ-து தங்-கப் பதக்-கத்-துக்-கு ஈடா-ன-து என்ப-துகு-றிப்-பி-டத்-தக்-க-து.

ஒலிம்-பிக் போட்-டியில் பதக்-கம் வென்-ற ஒரே இந்-தி-யப் பெண். -ஒ-லிம்-பிக்-கில் -த-னி நபர் பிரி-வில்-ப-தக்-கம் வென்--ற மூன்-றா-வ-து நபர் என்-ற --ப-ரு-மையை-யும், சாத-னை-யை-யும் -பு-ரிந்-த-வர் கர்-னம்மல்-லேஸ்-வ-ரி. ப-தக்-கம் வென்ற ஒரே நாளில் இந்-தி-யா-வின் ஹீ-ரோ-வா-க உயர்ந்-தார்.

--ஹாக்-கி, டென்-னிஸ் போட்--டி.களில் பெ-ரும் ஏமாற்-றத்-தைச் சந்-தித்-த இந்-தி-யா-வுக்-கு ப-ளு-தூக்-கு-த-லில்வெண்-க-லப் பதக்-கத்-தை வென்--று தந்-து உல-க நா-டு-க-ளி--ட-யே இந்-தி-யா-வின் மானத்-தைக் காத்-த-வர்கர்-னம் மல்-லேஸ்-வ-ரி என்-றால் அ-து மிகை-யில்-லை.

திருமணம் ஆகாதவரா? இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் பதிவு இலவசம்!

 
 
 
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more