புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல்

புதுச்சேரி சபாநாயகர்கள்

புதுச்சேரி சட்டசபையின் முதல் சபாநாயகர் என்ற பெருமைக்குரியவர் ஏ. எஸ். கங்கேயன் ஜூலை 22, 1963 அன்று பதவியேற்றார். யூனியன் பிரதேசத்தின் முதல் சபாநாயகராக எஸ்.கங்கேயன் பதவியேற்றார். புதுச்சேரியில் 1978 மற்றும் 1991 ஆம் ஆண்டுகளில் ஜனாதிபதியின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது. ஜூன் 3, 2019 அன்று முதல் புதுச்சேரி சட்டசபையின் சபாநாயகராக வி பி சிவகொழுந்து பதவியேற்றார்.

Sl.No Speaker இருந்து வரை
1 வி.பி. சிவக்கொழுந்து 3 Jun. 2019[10] Till date
2 வி. வைத்திலிங்கம் 10 Jun 2016[8] 21 Mar. 2019[9]
3 வி. சபாபதி 29 Jun 2011[6] May 1, 2016
4 ஆர். ராதாகிருஷ்ணா 1 Jun. 2006[5] May 2011
5 எம்டிஆர் ராமச்சந்திரன் 11 June 2001 26 May 2006
6 ஏவி சுப்பிரமணியன் May 24, 2000 May 31, 2001
7 விஎம்சி சிவக்குமார் 10 July 1996 March 18, 2000
8 பி. கண்ணன் 26 July 1991 May 13, 1996
9 ஜி. பழனிராஜா 22 March 1990 March 3, 1991
10 சந்திரகாசு 29 March 1989 5 March 1990
11 காமிசெட்டி எஸ்வி. ராவ் நாயுடு 16 March 1985 January 19, 1989
12 எம்ஓஎச் பாரூக் 16 January 1980 June 24, 1983
13 கே. காந்தி 2 July 1977 November 12, 1978
14 எஸ். பாக்கியம் 26 March 1974 March 28, 1974
15 செல்வராஜு 29 March 1972 January 3, 1974
16 எஸ், பெருமாள் 22 March 1969 December 2, 1971
17 எஸ் மாணிக்க வாசகம் 25 March 1968 September 17, 1968
18 பி. சண்முகம் 30 March 1967 March 9, 1968
19 எம்ஓஎச் பாரூக் 19 September 1964 March 19, 1967
20 ஏ.எஸ். காங்கேயன் 22 July 1963 September 18, 1964

NEWS

The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. Ltd.