புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் 2021

புதுச்சேரி முதலமைச்சர்கள் பெயர்கள் பட்டியல்

Sl.No முதல்வர் இருந்து வரை கட்சி பெயர்
1 N. Rangaswamy 07 May 2021 Present All India N.R. Congress
2 President's rule 23 Feb 2021 06 May 2021
3 V. Narayanasamy 06 Jun 2016 22 Feb 2021 INC
4 N. Rangaswamy 16 May 2011 06 Jun 2016 All India N.R. Congress
5 V. Vaithilingam 04 Sep 2008 16 May 2011 INC
6 N. Rangaswamy 13 May 2006 04 Sep 2008 INC
7 N. Rangaswamy 27 Oct 2001 12 May 2006 INC
8 P. Shanmugam 24 May 2001 26 Oct 2001 INC
9 P. Shanmugam 22 Mar 2000 15 May 2001 INC
10 R. V. Janakiraman 26 May 1996 21 Mar 2000 DMK
11 V. Vaithilingam 04 Jul 1991 13 May 1996 INC
12 President's rule 03 Mar 1991 04 Jul 1991
13 M. D. R. Ramachandran 08 Mar 1990 03 Mar 1991 DMK
14 M. O. H. Farook 16 Mar 1985 04 Mar 1990 INC
15 President's rule 24 Jun 1983 16 Mar 1985
16 M. D. R. Ramachandran 16 Jan 1980 24 Jun 1983 DMK
17 President's rule 12 Nov 1978 16 Jan 1980
18 Subramanyan Ramaswamy 02 Jul 1977 12 Nov 1978 AIADMK
19 President's rule 28 Mar 1974 02 Jul 1977
20 Subramanyan Ramaswamy 06 Mar 1974 28 Mar 1974 AIADMK
21 President's rule 03 Jan 1974 06 Mar 1974
22 M. O. H. Farook 17 Mar 1969 03 Jan 1974 DMK
23 President's rule 18 Sep 1968 17 Mar 1969
24 V. Venkatasubha Reddiar 06 Mar 1968 18 Sep 1968 INC
25 M. O. H. Farook 09 Apr 1967 06 Mar 1968 INC
26 V. Venkatasubha Reddiar 11 Sep 1964 09 Apr 1967 INC
27 Edouard Goubert 01 Jul 1963 24 Aug 1964 INC

வீடியோக்கள்

The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. Ltd.